აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
მასწავლებლები

skoool საქართველო მხოლოდ მოსწავლთათვის არ არის.

skoool საქართველო შინაარსობრივად მდიდარ და გამართულ რესურსს სთავაზობს მოწაფეებს და მასწავლებლებს ინტეგრირებულ ბუნებისმეტყველებაში და მათემათიკაში, რომ გაუადვილოს მათ პრობლემური ნაწილების შესწავლა.
Using skoool in the classroom გლობალურ ეკონომიკას ცოდნა ანვითარებს, რაც ნიშნავს , რომ მოწაფეებს უნდა შეეძლოთ აზროვნება და ინფორმაციის ანალიზი. მათ უნდა განავითარონ მიღებული თეორიული ცოდნის რეალური პრობლემების გადასაჭრელად გამოყენების უნარ ჩვევები. მნიშვნელოვანია ასევე მოწაფეებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან.

განათლება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია მუდმივად ცვალებად და განვითარებად მსოფლიოში წარმატების მისაღწევად. ახალი ტექნოლოგიები შეცვლიან მსოფლიოს ჯერ კიდევ წარმოუდგენელი მასშტაბებით. ამ ცვალებად და ცოდნაზე ორიენტირებულ ეკონომიკაში წარმატების მისაღწევად მომავლის მოქალაქეებისათვის, სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანებისათვის და მომხმარებლებისათვის აუცილებელია 21 საუკუნის შესაბამისი უნარ ჩვევების გამომუშავება. Intel - ი ჩართულია საგანმანათლებლო საქმიანობაში კომპანიის დაფუძნებისთანავე და ეს ჩართულობა უფრო გააქტიურდა და ახალ დონეზე გადავიდა 1989 წლიდან,

Intel-მა 1 მილირდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია დააბანდა საგანმანათლებლო საქმიანობაში მთელ მსოფლიოში. კომპანია თანამშრობლობს როგორც სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრუქტურებთან, ასევე კერძო და არასახელმწიფო სექტორთან, სხვადასხვა ბიზნესთან და კვლევით ორგანიზაციებთან რათა შექმნას და განავრცოს თანამედროვე სტანდარტებზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო რესურსები 50-ზე მეტ ქვეყანაში მთელს მსოფლიოში. უფასო და ინდივიდუალურ ქვეყანაზე მორგებული, ჩვენი საგანმანათლებლო რესურსები, აძლევს მასწავლებლებს საშუალებას მოახდინონ ეფექტური წინსვლა იქ , სადაც ეს ყველაზე საჭიროა - საკლასო ოთახებში.

 


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება