აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
ფიზიკა
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ ფიზიკის შთამბეჭდავ სამყაროში


ფიზიკა
ძალთა ბალანსი

Learn Step ძალთა ბალანსი
დამუხრუჭების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები

Learn Step დამუხრუჭების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები
ძალთა მომენტის გამოთვლა

Learn Step ძალთა მომენტის გამოთვლა
ელექტრო სქემა

Learn Step ელექტრო სქემა
საათის ისრის ბრუნვის და მის საპირისპიროდ მიმართული ძალთა მომენტი

Learn Step საათის ისრის ბრუნვის და მის საპირისპიროდ მიმართული ძალთა მომენტი
დღე და ღამე

Learn Step დღე და ღამე
მანძილი-დროის გრაფიკები

Learn Step მანძილი-დროის გრაფიკები
ელექტრული დენი

Learn Step ელექტრული დენი
ძალები

Learn Step ძალები
ხახუნის ძალა

Learn Step ხახუნის ძალა
ელექტროდამცველები და დენის ამომრთველები

Learn Step ელექტროდამცველები და დენის ამომრთველები
გრავიტაციის ძალა

Learn Step გრავიტაციის ძალა
გრავიტაციის ძალა და მზის სისტემა

Learn Step გრავიტაციის ძალა და მზის სისტემა
მაგნეტიზმი და ელექტული დენი

Learn Step მაგნეტიზმი და ელექტული დენი
მაგნიტური ველი

Learn Step მაგნიტური ველი
მასა, წონა და გრავიტაცია

Learn Step მასა, წონა და გრავიტაცია
სიჩქარის გაზომვა

Learn Step სიჩქარის გაზომვა
ბერკეტი და საყრდენი წერტილი

Learn Step ბერკეტი და საყრდენი წერტილი
მაგნიტური ველის გამოსახვა ნახაზზე

Learn Step მაგნიტური ველის გამოსახვა ნახაზზე
სინათლის გარდატეხა

Learn Step სინათლის გარდატეხა
თანამგზავრები

Learn Step თანამგზავრები
თანამგზავრების გამოყენება

Learn Step თანამგზავრების გამოყენება
სეზონურობა და დღის ხანგრძლივობა

Learn Step სეზონურობა და დღის ხანგრძლივობა
მიმდევრობითი და პარალელური ჩართვა წრედში

Learn Step მიმდევრობითი და პარალელური ჩართვა წრედში
გაჩერების მანძილი

Learn Step გაჩერების მანძილი
დრეკადი მასალები

Learn Step დრეკადი მასალები
რეაგირების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები

Learn Step რეაგირების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები
გაუწონასწორებელი ძალები

Learn Step გაუწონასწორებელი ძალები
მაგნიტები

Learn Step მაგნიტები
სასარგებლო ხახუნი

Learn Step სასარგებლო ხახუნი
რა შეუძლიათ ძალებს

Learn Step რა შეუძლიათ ძალებს
წელიწადის ხანგრძლივობა

Learn Step წელიწადის ხანგრძლივობა
სიმულაციები ფიზიკაში
გრავიტაციის ეფექტები

Learn Step გრავიტაციის ეფექტები
დენის ძალის გაზომვა

Learn Step დენის ძალის გაზომვა
სიჩქარის გაზომვა

Learn Step სიჩქარის გაზომვა
ელექტრული ძაბვის გაზომვა

Learn Step ელექტრული ძაბვის გაზომვა
პარალელური შეერთება

Learn Step პარალელური შეერთება
ბერკეტები

Learn Step ბერკეტები
მიმდევრობითი შეერთება

Learn Step მიმდევრობითი შეერთება
დამუხრუჭების მანძილი

Learn Step დამუხრუჭების მანძილი
მაგნიტები

Learn Step მაგნიტები
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება