აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
ფიზიკა
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ ფიზიკის შთამბეჭდავ სამყაროში


საბაზო ფიზიკა
ძალთა ბალანსი

Learn Step ძალთა ბალანსი
დამუხრუჭების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები

Learn Step დამუხრუჭების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები
ძალთა მომენტის გამოთვლა

Learn Step ძალთა მომენტის გამოთვლა
ელექტრო სქემა

Learn Step ელექტრო სქემა
საათის ისრის ბრუნვის და მის საპირისპიროდ მიმართული ძალთა მომენტი

Learn Step საათის ისრის ბრუნვის და მის საპირისპიროდ მიმართული ძალთა მომენტი
დღე და ღამე

Learn Step დღე და ღამე
მანძილი-დროის გრაფიკები

Learn Step მანძილი-დროის გრაფიკები
ელექტრული დენი

Learn Step ელექტრული დენი
ძალები

Learn Step ძალები
ხახუნის ძალა

Learn Step ხახუნის ძალა
ელექტროდამცველები და დენის ამომრთველები

Learn Step ელექტროდამცველები და დენის ამომრთველები
გრავიტაციის ძალა

Learn Step გრავიტაციის ძალა
გრავიტაციის ძალა და მზის სისტემა

Learn Step გრავიტაციის ძალა და მზის სისტემა
მაგნეტიზმი და ელექტული დენი

Learn Step მაგნეტიზმი და ელექტული დენი
მაგნიტური ველი

Learn Step მაგნიტური ველი
მასა, წონა და გრავიტაცია

Learn Step მასა, წონა და გრავიტაცია
სიჩქარის გაზომვა

Learn Step სიჩქარის გაზომვა
ბერკეტი და საყრდენი წერტილი

Learn Step ბერკეტი და საყრდენი წერტილი
მაგნიტური ველის გამოსახვა ნახაზზე

Learn Step მაგნიტური ველის გამოსახვა ნახაზზე
სინათლის გარდატეხა

Learn Step სინათლის გარდატეხა
თანამგზავრები

Learn Step თანამგზავრები
თანამგზავრების გამოყენება

Learn Step თანამგზავრების გამოყენება
სეზონურობა და დღის ხანგრძლივობა

Learn Step სეზონურობა და დღის ხანგრძლივობა
მიმდევრობითი და პარალელური ჩართვა წრედში

Learn Step მიმდევრობითი და პარალელური ჩართვა წრედში
გაჩერების მანძილი

Learn Step გაჩერების მანძილი
დრეკადი მასალები

Learn Step დრეკადი მასალები
რეაგირების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები

Learn Step რეაგირების მანძილზე მომქმედი ფაქტორები
გაუწონასწორებელი ძალები

Learn Step გაუწონასწორებელი ძალები
მაგნიტები

Learn Step მაგნიტები
სასარგებლო ხახუნი

Learn Step სასარგებლო ხახუნი
რა შეუძლიათ ძალებს

Learn Step რა შეუძლიათ ძალებს
წელიწადის ხანგრძლივობა

Learn Step წელიწადის ხანგრძლივობა
საშუალო ფიზიკა
ელექტრომაგნიტური გამოსხივება

Learn Step ელექტრომაგნიტური გამოსხივება
ტალღის განტოლება

Learn Step ტალღის განტოლება
მიკროტალღები

Learn Step მიკროტალღები
ტალღის თვისებები - არეკვლა

Learn Step ტალღის თვისებები - არეკვლა
ინფრაწითელი გამოსხივება

Learn Step ინფრაწითელი გამოსხივება
ტალღის თვისებები - გარდატეხა

Learn Step ტალღის თვისებები - გარდატეხა
სრული შინაგანი არეკვლა

Learn Step სრული შინაგანი არეკვლა
ხილული სინათლე

Learn Step ხილული სინათლე
ტალღის დახაზვა

Learn Step ტალღის დახაზვა
ულტრაიისფერი გამოსხივება

Learn Step ულტრაიისფერი გამოსხივება
ულტრაიისფერი სინათლე

Learn Step ულტრაიისფერი სინათლე
ტალღური თეორია

Learn Step ტალღური თეორია
წყლის ტალღების გარდატეხა

Learn Step წყლის ტალღების გარდატეხა
რენტგენის სხივები

Learn Step რენტგენის სხივები
გამა გამოსხივება

Learn Step გამა გამოსხივება
ტალღის თვისებები - დიფრაქცია

Learn Step ტალღის თვისებები - დიფრაქცია
ბგერისა და ულტრაბგერის გამოყენება

Learn Step ბგერისა და ულტრაბგერის გამოყენება
ტალღის სიგრძე

Learn Step ტალღის სიგრძე
ანალოგური და ციფრული სიგნალები

Learn Step ანალოგური და ციფრული სიგნალები
ხმაური

Learn Step ხმაური
დედამიწის სტრუქტურა

Learn Step დედამიწის სტრუქტურა
კინეტიკური ენერგიის გამოთვლა

Learn Step კინეტიკური ენერგიის გამოთვლა
უასფრთხოების ზომები ავტომობილში

Learn Step უასფრთხოების ზომები ავტომობილში
კომეტები

Learn Step კომეტები
ენერგია და ზამბარა

Learn Step ენერგია და ზამბარა
სიცოცხლე სხვა პლანეტებზე

Learn Step სიცოცხლე სხვა პლანეტებზე
ძალა და ფორმა

Learn Step ძალა და ფორმა
გრავიტაცია

Learn Step გრავიტაცია
პლანეტები, გალაქტიკები და ორბიტები

Learn Step პლანეტები, გალაქტიკები და ორბიტები
პოტენციური და კინეტიკური ენერგია

Learn Step პოტენციური და კინეტიკური ენერგია
სიმძლავრე

Learn Step სიმძლავრე
თანამგზავრები

Learn Step თანამგზავრები
ზამბარა და ელასტიურობის ზღვარი

Learn Step ზამბარა და ელასტიურობის ზღვარი
ვარსკვლავები

Learn Step ვარსკვლავები
მობრუნების ძალა - მომენტი

Learn Step მობრუნების ძალა - მომენტი
სამყაროს დასაწყისი

Learn Step სამყაროს დასაწყისი
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება