აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
მათემატიკა
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ მათემატიკის შთამბეჭდავ სამყაროში


მათემატიკა
სამგანზომილებიანი ფიგურები

Learn Step სამგანზომილებიანი ფიგურები
წილადების შეკრება და გამოკლება

Learn Step წილადების შეკრება და გამოკლება
მიმატება

Learn Step მიმატება
ანალოგური დრო

Learn Step ანალოგური დრო
ფართობი

Learn Step ფართობი
ჩვეულებრივი წილადები

Learn Step ჩვეულებრივი წილადები
მონაცემების დამუშავება

Learn Step მონაცემების დამუშავება
ათწილადების შეკრება და გამოკლება

Learn Step ათწილადების შეკრება და გამოკლება
ათწილადები

Learn Step ათწილადები
გაყოფა

Learn Step გაყოფა
გამყოფი

Learn Step გამყოფი
მთელი რიცხვები

Learn Step მთელი რიცხვები
გავეცნოთ მთელ რიცხვებს

Learn Step გავეცნოთ მთელ რიცხვებს
ჯერადი რიცხვები

Learn Step ჯერადი რიცხვები
გამრავლება

Learn Step გამრავლება
რიცხვთა მიმდევრობები

Learn Step რიცხვთა მიმდევრობები
პერიმეტრი

Learn Step პერიმეტრი
რიცხვის თანრიგები

Learn Step რიცხვის თანრიგები
მრავალკუთხედები

Learn Step მრავალკუთხედები
მარტივი და შედგენილი რიცხვები

Learn Step მარტივი და შედგენილი რიცხვები
შეფარდება

Learn Step შეფარდება
მოცულობა

Learn Step მოცულობა
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება