აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
მათემატიკა
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ მათემატიკის შთამბეჭდავ სამყაროში


მათემატიკა
ალგებრული წილადები

Learn Step ალგებრული წილადები
კუთხეების კლასიფიკაცია

Learn Step კუთხეების კლასიფიკაცია
მონაკვეთის შუამართობი

Learn Step მონაკვეთის შუამართობი
წრფივი განტოლებები

Learn Step წრფივი განტოლებები
პითაგორას თეორემის გამოყენება, ნაწილი 1

Learn Step პითაგორას თეორემის გამოყენება, ნაწილი 1
სხეული

Learn Step სხეული
კუთხის გრადსული ზომის პოვნა მოცემული ტრიგონომეტრიული ფარდობით

Learn Step კუთხის გრადსული ზომის პოვნა მოცემული ტრიგონომეტრიული ფარდობით
ფრჩხილები ალგებრულ გამოსახულებაში

Learn Step ფრჩხილები ალგებრულ გამოსახულებაში
ალგებრული გამოსახულებები

Learn Step ალგებრული გამოსახულებები
პითაგორას თეორემის გამოყენების მაგალითები, ნაწილი 2

Learn Step პითაგორას თეორემის გამოყენების მაგალითები, ნაწილი 2
პითაგორას თეორემა, ნაწილი 1

Learn Step პითაგორას თეორემა, ნაწილი 1
ცვლადების გამრავლება

Learn Step ცვლადების გამრავლება
სხეულის სიმეტრიის სიბრტყეები

Learn Step სხეულის სიმეტრიის სიბრტყეები
პითაგორას თეორემის გამოყენება

Learn Step პითაგორას თეორემის გამოყენება
ღერძული სიმეტრია

Learn Step ღერძული სიმეტრია
წერტილის პოვნა საკორდინატო სიბრტყეზე (სხვადასხვა მეოთხედი)

Learn Step წერტილის პოვნა საკორდინატო სიბრტყეზე (სხვადასხვა მეოთხედი)
ათწილადების შეკრება

Learn Step ათწილადების შეკრება
ალგებრული წევრები

Learn Step ალგებრული წევრები
სამკუთხედების ტიპები (სხვადასხვა სამკუთხედები)

Learn Step სამკუთხედების ტიპები (სხვადასხვა სამკუთხედები)
ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები

Learn Step ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები
მობრუნება

Learn Step მობრუნება
ცვლადები

Learn Step ცვლადები
საკოორდინატო სიბრტყე

Learn Step საკოორდინატო სიბრტყე
10-ის ხარისხებზე გამრავლება

Learn Step 10-ის ხარისხებზე გამრავლება
წილადების დალაგება

Learn Step წილადების დალაგება
მობრუნების გარდაქმნები

Learn Step მობრუნების გარდაქმნები
განტოლებათა სისტემები

Learn Step განტოლებათა სისტემები
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება