აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
მათემატიკა
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ მათემატიკის შთამბეჭდავ სამყაროში


მათემატიკა
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები – კუთხის მოძებნა მისი Sin, Cos ან Tan–ის მიხედვით კალკულატორის გამოყენებით

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები – კუთხის მოძებნა მისი Sin, Cos ან Tan–ის მიხედვით კალკულატორის გამოყენებით
სამკუთხედის ფართობი

Learn Step სამკუთხედის ფართობი
თანამამრავლები 2 - კვადრატების სხვაობის დაშლა მამრავლებად

Learn Step თანამამრავლები 2 - კვადრატების სხვაობის დაშლა მამრავლებად
წრფის განტოლება

Learn Step წრფის განტოლება
თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა

Learn Step თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა
თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული სამწავრის მამრავლებად დაშლა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი 1–ზე მეტია

Learn Step თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული სამწავრის მამრავლებად დაშლა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი 1–ზე მეტია
თანამამრავლები 1 - 'x² + bx - c' სახის კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა

Learn Step თანამამრავლები 1 - 'x² + bx - c' სახის კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა
თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის მქონე წევრების დაჯგუფება

Learn Step თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის მქონე წევრების დაჯგუფება
თანამამრავლები 1 - ოთხწევრის მამრავლებად დაშლა

Learn Step თანამამრავლები 1 - ოთხწევრის მამრავლებად დაშლა
პითაგორას თეორემას - როდის შეიძლება მისი გამოყენება

Learn Step პითაგორას თეორემას - როდის შეიძლება მისი გამოყენება
პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია მართი კუთხის როგორც მიმდებარე, ასევე მოპირდაპირე გვერდი

Learn Step პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია მართი კუთხის როგორც მიმდებარე, ასევე მოპირდაპირე გვერდი
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - კუთხის Sin, Cos ან Tan–ის პოვნა x-ღერძის გამოყენებით

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - კუთხის Sin, Cos ან Tan–ის პოვნა x-ღერძის გამოყენებით
თანამამრავლები 2 - მამრავლებად დაშლის გამეორება

Learn Step თანამამრავლები 2 - მამრავლებად დაშლის გამეორება
პითაგორას თეორემა - როცა ცნობილია მართკუთხა სამკუთხედის გვერდი და მახვილი კუთხე

Learn Step პითაგორას თეორემა - როცა ცნობილია მართკუთხა სამკუთხედის გვერდი და მახვილი კუთხე
თანამამრავლები 1 - დაყვანილი კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა

Learn Step თანამამრავლები 1 - დაყვანილი კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა
განტოლებათა სისტემები

Learn Step განტოლებათა სისტემები
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - სინუსების თეორემა

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - სინუსების თეორემა
დახრის კოეფიციენტის გამოთვლა

Learn Step დახრის კოეფიციენტის გამოთვლა
კვადრატული განტოლების ამოხსნა ფორმულის გამოყენებით

Learn Step კვადრატული განტოლების ამოხსნა ფორმულის გამოყენებით
კვადრატული განტოლებები

Learn Step კვადრატული განტოლებები
თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული განტოლების ამოხსნა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი ერთზე მეტია

Learn Step თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული განტოლების ამოხსნა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი ერთზე მეტია
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - ერთეულოვანი წრეწირი

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - ერთეულოვანი წრეწირი
პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია ჰიპოტენუზა

Learn Step პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია ჰიპოტენუზა
პითაგორას თეორემა - უცნობი ჰიპოტენუზის მოძებნა

Learn Step პითაგორას თეორემა - უცნობი ჰიპოტენუზის მოძებნა
სიმულაციები მათემატიკაში
კუთხის ზომა 1 - მახვილი და ბლაგვი კუთხეები

Learn Step კუთხის ზომა 1 - მახვილი და ბლაგვი კუთხეები
კუთხის ზომა 2 - გაშლილზე მეტი

Learn Step კუთხის ზომა 2 - გაშლილზე მეტი
კუთხის სახეები

Learn Step კუთხის სახეები
ღერძული სიმეტრია

Learn Step ღერძული სიმეტრია
ალბათობების გამოთვლა

Learn Step ალბათობების გამოთვლა
კოორდინატები

Learn Step კოორდინატები
პითაგორას თეორემა

Learn Step პითაგორას თეორემა
სამკუთხედების სახეები

Learn Step სამკუთხედების სახეები
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება