აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
გეომეტრიული ფიგურა, სივრცე და ზომა - კუთხეები და პარალელური წრფეები
 
ჯვარედინი კუთხეები | შესაბამისი კუთხეები | შიდა კუთხეები
ჯვარედინი კუთხეები

ჯვარედინი კუთხეები წყვილ–წყვილად არის ნაჩვენები დიაგრამაზე. ისინი ქმნიან Z ფორმას. ჯვარედინი კუთხეები ტოლია.

კუთხე c = კუთხე b (ჯვარედინი კუთხეები)

კუთხე a = კუთხე d (ჯვარედინი კუთხეები)

angles on parallel lines1

შესაბამისი კუთხეები

შესაბამისი კუთხეები წყვილ–წყვილად არის ნაჩვენები დიაგრამაზე. შესაბამისი კუთხეები ტოლია.
angles on parallel lines2
კუთხე b = კუთხე d (შესაბამისი კუთხეები)

კუთხე a = კუთხე c (შესაბამისი კუთხეები)

შესაბამისი კუთხეები ქმნიან F ფორმას.

 

შიდა კუთხეები
 

ისინი პარალელურ წრფეებს შორის არიან მოქცეული
angles on parallel lines3
შიდა კუთხეების ჯამია 180o .
angles on parallel lines4
ამ თვისებების გამოყენება სასარგებლოა ამოცანების ამოხსნისას
 
მაგალითი:
დააკვირდით დიაგრამას და იპოვეთ a, b, c და d კუთხეები.
 
angles on parallel lines5
angles on parallel lines6

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება