აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა - ფორმულაში ჩასმა
 
ჩასმა | ფორმულა
 

ჩასმა

თუ მოცემულია, რომ p = 4, მაშინ გამოსახულებაში p შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ 4–ით.

ამიტომ
p + 2  
= 4 + 2 = 6
     
 
p – 1  
= 4 – 1 = 3
     
 
3p  
= 3 x 4 = 12
     
 
p  
= 4 = 2
 
2  
   2

p3 = 4 x 4 x 4 = 64

გამოსახულებაში 4 ჩავსვით p–ს ნაცვლად.

მაგალითი: მოცემულია, რომ t = 3 და m = 5. იპოვეთ თითოეული გამოსახულების მნიშვნელობა.

7t = 7 x 3 = 21

2t  + 4m = 2 x 3 + 4 x 5
  = 6 + 20
  = 26
   
5t2 = 5 x 3 კვადრატში
  = 5 x 9
  = 45
   
4m + 2t = 4 x 5 + 2 x 3
10
     10
 
   
  = 8

 

ფორმულა

ფორმულის ნიმუშია შემდეგი გამოსახულება: P = 2L + 2W.

ვიცით, რომ L = 5 და W = 7. ფორმულაში ამ მნიშვნელობების ჩასმის შედეგად გავიგებთ რას უდრის P.

P = 2 x 5 + 2 x 7

P = 10 + 14

P = 24


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება