აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
რიცხვი - პერიოდული ათწილადის ჩაწერა წილადის სახით
 
მაგალითები
 
მაგალითები

ეს საკითხი ხშირად გვხვდება მაღალ კლასებში.

მაგალითი 1: ჩაწერეთ 1.7777…წილადის სახით

ამოხსნის გზა:
დავუშვათ x = 1.77... მაშინ
10x
=
17.77... გამოკლების შედეგად მივიღებთ
   
9x
=
16  
   
x
=
16/9  
   
x
=
1
7
9
 


მაგალითი 2:
ჩაწერეთ 0.3232323232… წილადის სახით.

დავუშვათ x = 0.32323232…(ვინაიდან მეორდება ყოველი მეორე ციფრი, ვამრავლებთ 100–ზე).
100x =
 
32.323232…
   
x =
 
0.323232…
  (გამოკლება)
99x =
  32    
x =
  32/99    


მაგალითი 3: ჩაწერეთ 0.084848484… წილადის სახით.

(შენიშვნა:0 არ მეორდება).
 1000x
=
84
.848484…   (x1000 რათა გადასწიოთ ათწილადის გამყოდი წერტილი)
  10x
=
0
.848484…   (x10 რათა გადასწიოთ ათწილადის გამყოდი წერტილი)
990x
=
84
    (გამოაკელით)
x
=
84
     
   
990
    (შეკვეცეთ)
x
=
14
     
   
165
     


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება