აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა - განტოლების ამოხსნა მოსინჯვის ხერხით
 
მაგალითი
 

მაგალითი
ქვემოთ მოყვანილია მაგალითის მსინჯვის ხერხით ამოხსნის პროცედურა.

ამოხსენით x2 + 3x = 9

ამ მეთოდის მიხედვით, საჭიროა განტოლებაში უცნობის ნაცვლად ჩავსვათ გარკვეული რიცხვები. მაგალითად, მოვსინჯოთ x = 2.

  22 + 3 x 2 = 10 (შერჩეული რიცხვი საჭიროზე დიდია)
     
შემდეგ მოვსინჯოთ x = 1  
  12 + 3 x 1 = 4 (შერჩეული რიცხვი საჭიროზე პატარაა)

მოვსინჯოთ 1 და 2 შუაში მდგომი რიცხვი, x = 1.5

1.52 + 3 x 1.5 = 6.75
  (ეს მნიშვნელობაც საჭიროზე პატარაა)

მოსინჯეთ x = 1.8

   
1.82 + 3 x 1.8 = 8.64
  (ეს რიცხვიც პატარაა)

მოსინჯეთ x = 1.9

   
1.92 + 3 x 1.9 = 9.31
  (დიდია)

თუ პასუხი მეათედის სიზუსით გვინდა, უნდა მოვსინჯოთ x = 1.85

1.852 + 3 x 1.85 = 8.9725
  (ეს რიცხვი მცირეა)
     

   ესე იგი x = 1.9

  (მეათედის სიზუსტით)


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება