აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა - უტოლობები  
აღნიშვნები | უტოლობის ამოხსნა
 

აღნიშვნები

ქვემოთ ჩამოთვლილია უტოლობებში გამოსაყენებელი სიმბოლოები :

მეტია  
 ნაკლებია  ‹
 მეტია ან ტოლი  ≥
 ნაკლებია ან ტოლი  ≤

 
უტოლობის ამოხსნა

უტოლობები განტოლებების მსგავსად იხსნება.

მაგალითი 1:
ამოხსენით
2y + 3 > 15
(–3)


2y > 12
  (გაყავით 2–ზე)
 
y > 6  
   

y > 6 ამონახსნი გვიჩვენებს, რომ y–ის შესაძლო მთელი მნიშვნელობებია 7, 8, 9, 10, ..................


მაგალითი 2:
ამოხსენით
3y – 6  9  
( + 6)


3y 15
  (÷ 3)
 
y  5  
   

უტოლობის ნიშანი   გვიჩვენებს, რომ რიცხვი 5 უტოლობის ერთ-ერთი ამონახსნია.

y–ის შესაძლო მთელი მნიშვნელობებია 5,6,7,8,9,..........

თუ y–ის წინ მდგომი კოეფიციენტი უარყოფითია, ეს წევრი გადაიტანეთ უტოლობის მარჯვენა მხარეს, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში.


მაგალითი 3:

ამხსენით
5 – 2y > 3       

 

(+ 2y)


        5 > 3 + 2y

 

 

 

        2 > 2y

 

(გაყავით 2–ზე )

 

        1 > y
   

უტოლობის წაკითხვას სიმბოლოდან ვიწყებთ. მაგალითად, y<1 იკითხება, როგორც y ნაკლებია 1–ზე.

y–ის შესაძლო მთელი მნიშვნელობებია 0, –1, –2, –3,...........

ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში დააკვირდით როგორ უნდა ამოხსნათ ორმაგი უტოლობა.

მაგალითი 4:

ამოხსენით
3x – 1 > 2x < x + 5
   

ასეთ შემთხვევაში უტოლობა უნდა გავხლიჩოთ ორ ნაწილად .

     
 
3x – 1 > 2x
და
2x < x + 5
 
 
3x – 2x >1   
 
2xx < 5      
 
 
x >1   
 
x < 5      
 
 
 x–ის შესაძლო მთელი მნიშვნელობებია 2, 3, 4.

უტოლობის ამონახსნს 'მნიშვნელობათა სიმრავლე ' ეწოდება .

უტოლობის ამოხსნა გრაფიკულადაც შეიძლება. (იხილეთ თავი გრაფიკების შესახებ).

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება