აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
ქიმია
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ ქიმიის შთამბეჭდავ სამყაროში


ქიმია
ქიმიური რეაქციების აღწერა, გამოთვლები და განტოლებები

Learn Step ქიმიური რეაქციების აღწერა, გამოთვლები და განტოლებები
მატერიის ფიზიკური მდგომარეობა

Learn Step მატერიის ფიზიკური მდგომარეობა
ატომის სტრუქტურა

Learn Step ატომის სტრუქტურა
ფიზ მდგომარეობის ცვლა

Learn Step ფიზიკური მდგომარეობის ცვლა
ელექტრონების კონფიგურაცია ატომში

Learn Step ელექტრონების კონფიგურაცია ატომში
რეაქციის სიჩქარის გაზომვა

Learn Step რეაქციის სიჩქარის გაზომვა
ქიმიური რეაქციები

Learn Step ქიმიური რეაქციები
ფრაქციული დისტილაცია

Learn Step ფრაქციული დისტილაცია
ნაწილაკთა ტიპები

Learn Step ნაწილაკთა ტიპები
ნაწილაკთა შეჯახების თეორია

Learn Step ნაწილაკთა შეჯახების თეორია
რეაქციის სიჩქარის ცვლა

Learn Step რეაქციის სიჩქარის ცვლა
ელექტრონული სტრუქტურა

Learn Step ელექტრონული სტრუქტურა
იზოტოპები

Learn Step იზოტოპები
ნავთობის ფრაქციების გამოყენება

Learn Step ნავთობის ფრაქციების გამოყენება
ფერმენტები

Learn Step ფერმენტები
რადიაქტიური დაშლა

Learn Step რადიაქტიური დაშლა
კოვალენტური ბმა და ნაერთები

Learn Step კოვალენტური ბმა და ნაერთები
ტემპერატურის გავლენა ფერმენტებზე

Learn Step ტემპერატურის გავლენა ფერმენტებზე
pH-ის ზეგავლენა ფერმენტებზე

Learn Step pH-ის ზეგავლენა ფერმენტებზე
მაკრო კოვალენტური სტრუქტურები

Learn Step მაკრო კოვალენტური სტრუქტურები
ლითონური ბმა

Learn Step ლითონური ბმა
ფერმენტების გამოყენება

Learn Step ფერმენტების გამოყენება
შექცევადი რეაქციები

Learn Step შექცევადი რეაქციები
წონასწორობა

Learn Step წონასწორობა
წნევის გავლენა რეაქციებზე

Learn Step წნევის გავლენა რეაქციებზე
ამიაკი და ჰეიბერის პროცესი

Learn Step ამიაკი და ჰეიბერის პროცესი
ფუძეები

Learn Step ფუძეები
ქლოროფტოროკარბონები და გარემო

Learn Step ქლოროფტოროკარბონები და გარემო
მარილწყლის ელექტროლიზი

Learn Step მარილწყლის ელექტროლიზი
ჯგუფი 0(8)-ის ელემენტები

Learn Step ჯგუფი 0(8)-ის ელემენტები
იონური ბმა და ნაერთბი

Learn Step იონური ბმა და ნაერთბი
პერიოდული ცხრილი

Learn Step პერიოდული ცხრილი
ჯგუფი 1-ის ლითონები

Learn Step ჯგუფი 1-ის ლითონები
ჯგუფი 7-ის ელემენტები - თვისებები და რეაქციები

Learn Step ჯგუფი 7-ის ელემენტები - თვისებები და რეაქციები
ჰალიდების წარმოქმნა

Learn Step ჰალიდების წარმოქმნა
მარილების მიღება

Learn Step მარილების მიღება
pH-ის გაზომვა

Learn Step pH-ის გაზომვა
ნეიტრალიზაცია და მარილების მიღება

Learn Step ნეიტრალიზაცია და მარილების მიღება
მჟავების თვისებები

Learn Step მჟავების თვისებები
ტუტეების თვისებები

Learn Step ტუტეების თვისებები
მჟავების რეაქციები

Learn Step მჟავების რეაქციები
ტუტეების რეაქციები

Learn Step ტუტეების რეაქციები
წყალბადისა და ნახშირორჟანგის ტესტი

Learn Step წყალბადისა და ნახშირორჟანგის ტესტი
მარილების გამოყენება

Learn Step მარილების გამოყენება
სიმულაციები ქიმიაში
აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილებები

Learn Step აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილებები
ჩანაცვლების რეაქციები

Learn Step ჩანაცვლების რეაქციები
მეტალების მჟავებთან ურთიერთქმედების რეაქციები

Learn Step მეტალების მჟავებთან ურთიერთქმედების რეაქციები
სტრუქტურები და ბმები

Learn Step სტრუქტურები და ბმები
ნაწილაკების თეორია

Learn Step ნაწილაკების თეორია
მეტალთა აქტივობის მწკრივი

Learn Step მეტალთა აქტივობის მწკრივი
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება