აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
ბიოლოგია
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ ბიოლოგიის შთამბეჭდავ სამყაროში


ბიოლოგია
მჟავური წვიმა

Learn Step მჟავური წვიმა
აერობული სუნთქვა

Learn Step აერობული სუნთქვა
ანაერობული სუნთქვა

Learn Step ანაერობული სუნთქვა
ვაქცინაცია

Learn Step ვაქცინაცია
სისხლის კომპონენტები

Learn Step სისხლის კომპონენტები
სუნთქვა

Learn Step სუნთქვა
ქიმიური პრეპარატები

Learn Step ქიმიური პრეპარატები
სათბურის ეფექტი

Learn Step სათბურის ეფექტი
ადამიანის ზეგავლენა გარემოზე

Learn Step ადამიანის ზეგავლენა გარემოზე
პოპულაციის შეფასების შეფარდებითი მეთოდი კვადრატის გამოყენებით

Learn Step პოპულაციის შეფასების შეფარდებითი მეთოდი კვადრატის გამოყენებით
პოპულაციის ზრდის გრაფიკი

Learn Step პოპულაციის ზრდის გრაფიკი
შაქრის გამოყენება მცენარეებში

Learn Step შაქრის გამოყენება მცენარეებში
პოპულაციების ზრდა და გავრცელება

Learn Step პოპულაციების ზრდა და გავრცელება
ნივთიერებათა მოძრაობა უჯრედებში

Learn Step ნივთიერებათა მოძრაობა უჯრედებში
მცენარის აგებულება

Learn Step მცენარის აგებულება
ნერვული რკალი

Learn Step ნერვული რკალი
წყალი და მინერალები მცენარეებში

Learn Step წყალი და მინერალები მცენარეებში
მცენარეები და მინერალები

Learn Step მცენარეები და მინერალები
საჭმლის მონელება-ნაწილი1

Learn Step საჭმლის მონელება-ნაწილი1
მოწევა

Learn Step მოწევა
საჭმლის მონელება-ნაწილი2

Learn Step საჭმლის მონელება-ნაწილი2
პოპულაციის ზომების განმსაზრვრელი ფაქტორები

Learn Step პოპულაციის ზომების განმსაზრვრელი ფაქტორები
ფერმენტაცია

Learn Step ფერმენტაცია
წყლის დაბინძურება

Learn Step წყლის დაბინძურება
საჭმლის მონელება-ნაწილი 3

Learn Step საჭმლის მონელება-ნაწილი 3
ეუტროფიკაცია

Learn Step ეუტროფიკაცია
ურთიერთდამოკიდებულება და მტაცებლები

Learn Step ურთიერთდამოკიდებულება და მტაცებლები
შეგუება და გადარჩენა

Learn Step შეგუება და გადარჩენა
ადამიანის ზემოქმედების შედეგები

Learn Step ადამიანის ზემოქმედების შედეგები
საკვების შემცველობის დასადგენი ცდა

Learn Step საკვების შემცველობის დასადგენი ცდა
ჩასუნთქული და ამოსუნთქული ჰაერის შედგენილობა

Learn Step ჩასუნთქული და ამოსუნთქული ჰაერის შედგენილობა
კონსერვაცია

Learn Step კონსერვაცია
ენერგიის გადაცემა ბუნებაში

Learn Step ენერგიის გადაცემა ბუნებაში
დეფიციტური კვება და კვებით გამოწვული დაავადებები

Learn Step დეფიციტური კვება და კვებით გამოწვული დაავადებები
სუნთქვა - მიმოხილვა

Learn Step სუნთქვა - მიმოხილვა
ნახშირბადის ციკლი

Learn Step ნახშირბადის ციკლი
დეკომპოზიტორები

Learn Step დეკომპოზიტორები
მცენარეების სუნთქვა

Learn Step მცენარეების სუნთქვა
კვებითი ჯაჭვის პირამიდა

Learn Step კვებითი ჯაჭვის პირამიდა
აზოტის ციკლი

Learn Step აზოტის ციკლი
ბიომასის პირამიდები

Learn Step ბიომასის პირამიდები
ენერგიის კარგვა კვებით ჯაჭვში

Learn Step ენერგიის კარგვა კვებით ჯაჭვში
ხორცის წარმოების მეთოდები

Learn Step ხორცის წარმოების მეთოდები
კვებითი ბადე

Learn Step კვებითი ბადე
დაბალანსებული კვება

Learn Step დაბალანსებული კვება
სისხლის როლი

Learn Step სისხლის როლი
სისხლის მიმოქცევის სისტემა

Learn Step სისხლის მიმოქცევის სისტემა
დაცვის მექანიზმი

Learn Step დაცვის მექანიზმი
ექსპერიმენტი მონელებაზე

Learn Step ექსპერიმენტი მონელებაზე
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება