აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
ბიოლოგია
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ ბიოლოგიის შთამბეჭდავ სამყაროში


საბაზო ბიოლოგია
ალვეოლების სტრუქტურის შესაბამისობა ფუნქციასთან

Learn Step ალვეოლების სტრუქტურის შესაბამისობა ფუნქციასთან
შეგუებულობის სასიცოცხლო მნიშვნელობა

Learn Step შეგუებულობის სასიცოცხლო მნიშვნელობა
განსხვავება ჩასუნთქულ და ამოსუნთქულ ჰაერს შორის

Learn Step განსხვავება ჩასუნთქულ და ამოსუნთქულ ჰაერს შორის
ცხოველური უჯრედის პრეპარატის მომზადება

Learn Step ცხოველური უჯრედის პრეპარატის მომზადება
დაბალანსებული კვება

Learn Step დაბალანსებული კვება
დაბადება

Learn Step დაბადება
სისხლის პლაზმა

Learn Step სისხლის პლაზმა
სუნთქვა

Learn Step სუნთქვა
უჯრედის განაყოფიერება

Learn Step უჯრედის განაყოფიერება
უჯრედის სტრუქტურა და ფუნქციები

Learn Step უჯრედის სტრუქტურა და ფუნქციები
სპეციალიზებული მცენარეული და ცხოველური უჯრედები

Learn Step სპეციალიზებული მცენარეული და ცხოველური უჯრედები
სასუნთქი სისტემის სპეციალიზებული უჯრედები

Learn Step სასუნთქი სისტემის სპეციალიზებული უჯრედები
სიგარეტის ბოლის ნივთიერებები

Learn Step სიგარეტის ბოლის ნივთიერებები
ექსპერიმენტი: აუცილებელია თუ არა ქლოროფილი და სინათლე ფოტოსინთეზისათვის?

Learn Step ექსპერიმენტი: აუცილებელია თუ არა ქლოროფილი და სინათლე ფოტოსინთეზისათვის?
სისხლის მიმოქცევის სისტემა

Learn Step სისხლის მიმოქცევის სისტემა
კონკურენცია რესურსებისათვის

Learn Step კონკურენცია რესურსებისათვის
სისხლის შედგენილობა

Learn Step სისხლის შედგენილობა
დაავადებებისგან თავდაცვა

Learn Step დაავადებებისგან თავდაცვა
ექსპერიმენტი მონელებაზე 1

Learn Step ექსპერიმენტი მონელებაზე 1
ექსპერიმენტი მონელებაზე 2

Learn Step ექსპერიმენტი მონელებაზე 2
გამოყოფა

Learn Step გამოყოფა
ენზიმები და მონელება

Learn Step ენზიმები და მონელება
მდედრობითი რეპროდუქციული სისტემა

Learn Step მდედრობითი რეპროდუქციული სისტემა
საკვების ტესტირება

Learn Step საკვების ტესტირება
გაზების მიმოცვლა

Learn Step გაზების მიმოცვლა
გაზების ტრანსპორტი

Learn Step გაზების ტრანსპორტი
სისხლის თეთრი უჯრედები

Learn Step სისხლის თეთრი უჯრედები
გლუკოზის გამოყენება

Learn Step გლუკოზის გამოყენება
საბინადრო გარემო

Learn Step საბინადრო გარემო
გული, როგორც ორგანყოფილებიანი ტუმბო

Learn Step გული, როგორც ორგანყოფილებიანი ტუმბო
განაყოფიერება

Learn Step განაყოფიერება
ჩასუნთქული და ამოსუნთქული ჰაერის შესადარებელი ექსპერიმენტები

Learn Step ჩასუნთქული და ამოსუნთქული ჰაერის შესადარებელი ექსპერიმენტები
ურთიერთდამოკიდებულება

Learn Step ურთიერთდამოკიდებულება
ფოთლის როლი ფოტოსინთეზში

Learn Step ფოთლის როლი ფოტოსინთეზში
ფოთოლში სახამებლის აღმოჩენა

Learn Step ფოთოლში სახამებლის აღმოჩენა
მამაკაცის გამრავლების სისტემა

Learn Step მამაკაცის გამრავლების სისტემა
არასწორი კვება

Learn Step არასწორი კვება
მენსტრუალური ციკლი

Learn Step მენსტრუალური ციკლი
მიკროორგანიზმები

Learn Step მიკროორგანიზმები
ლორწოვანი გარსი

Learn Step ლორწოვანი გარსი
ცოცხალი ორგანიზმების ორგანიზაცია

Learn Step ცოცხალი ორგანიზმების ორგანიზაცია
ორგანოების სისტემები

Learn Step ორგანოების სისტემები
ორგანოთა სისტემები მუშაობისას

Learn Step ორგანოთა სისტემები მუშაობისას
pH და ენზიმები

Learn Step pH და ენზიმები
ფოტოსინთეზი

Learn Step ფოტოსინთეზი
ფოტოსინთეზის მიმდინარეობა

Learn Step ფოტოსინთეზის მიმდინარეობა
სხვაობა ფოტოსინთეზსა და სუნთქვას შორის

Learn Step სხვაობა ფოტოსინთეზსა და სუნთქვას შორის
მცენარეული უჯრედები

Learn Step მცენარეული უჯრედები
მცენარეული უჯრედების სლაიდის დამზადება

Learn Step მცენარეული უჯრედების სლაიდის დამზადება
მცენარის მოთხოვნილება მინერალებზე

Learn Step მცენარის მოთხოვნილება მინერალებზე
მცენარის ორგანოები

Learn Step მცენარის ორგანოები
პოპულაციის ზომა

Learn Step პოპულაციის ზომა
ორსულობა

Learn Step ორსულობა
მომწიფება

Learn Step მომწიფება
სუნთქვა

Learn Step სუნთქვა
წვის და სუნთქვის შედარება

Learn Step წვის და სუნთქვის შედარება
სუნთქვის სისტემა

Learn Step სუნთქვის სისტემა
ნიმუშების შეგროვების ტექნიკა

Learn Step ნიმუშების შეგროვების ტექნიკა
პოპულაციის ზომის სეზონური ცვლილებები

Learn Step პოპულაციის ზომის სეზონური ცვლილებები
სქესობრივი კავშირი

Learn Step სქესობრივი კავშირი
მოწევის ზეგავლენა ფილტვებზე

Learn Step მოწევის ზეგავლენა ფილტვებზე
ტემპერატურა და ენზიმები

Learn Step ტემპერატურა და ენზიმები
როგორ გამოვიყენოთ მიკროსკოპი

Learn Step როგორ გამოვიყენოთ მიკროსკოპი
ჩარჩოს გამოყენება

Learn Step ჩარჩოს გამოყენება
ვაქცინები

Learn Step ვაქცინები
წყლის და მინერალური მარილების შეწოვა

Learn Step წყლის და მინერალური მარილების შეწოვა
საშუალო ბიოლოგია
მჟავური წვიმა

Learn Step მჟავური წვიმა
აერობული სუნთქვა

Learn Step აერობული სუნთქვა
ანაერობული სუნთქვა

Learn Step ანაერობული სუნთქვა
ვაქცინაცია

Learn Step ვაქცინაცია
სისხლის კომპონენტები

Learn Step სისხლის კომპონენტები
სუნთქვა

Learn Step სუნთქვა
ქიმიური პრეპარატები

Learn Step ქიმიური პრეპარატები
სათბურის ეფექტი

Learn Step სათბურის ეფექტი
ადამიანის ზეგავლენა გარემოზე

Learn Step ადამიანის ზეგავლენა გარემოზე
პოპულაციის შეფასების შეფარდებითი მეთოდი კვადრატის გამოყენებით

Learn Step პოპულაციის შეფასების შეფარდებითი მეთოდი კვადრატის გამოყენებით
პოპულაციის ზრდის გრაფიკი

Learn Step პოპულაციის ზრდის გრაფიკი
შაქრის გამოყენება მცენარეებში

Learn Step შაქრის გამოყენება მცენარეებში
პოპულაციების ზრდა და გავრცელება

Learn Step პოპულაციების ზრდა და გავრცელება
ნივთიერებათა მოძრაობა უჯრედებში

Learn Step ნივთიერებათა მოძრაობა უჯრედებში
მცენარის აგებულება

Learn Step მცენარის აგებულება
ნერვული რკალი

Learn Step ნერვული რკალი
წყალი და მინერალები მცენარეებში

Learn Step წყალი და მინერალები მცენარეებში
მცენარეები და მინერალები

Learn Step მცენარეები და მინერალები
საჭმლის მონელება-ნაწილი1

Learn Step საჭმლის მონელება-ნაწილი1
მოწევა

Learn Step მოწევა
საჭმლის მონელება-ნაწილი2

Learn Step საჭმლის მონელება-ნაწილი2
პოპულაციის ზომების განმსაზრვრელი ფაქტორები

Learn Step პოპულაციის ზომების განმსაზრვრელი ფაქტორები
ფერმენტაცია

Learn Step ფერმენტაცია
წყლის დაბინძურება

Learn Step წყლის დაბინძურება
საჭმლის მონელება-ნაწილი 3

Learn Step საჭმლის მონელება-ნაწილი 3
ეუტროფიკაცია

Learn Step ეუტროფიკაცია
ურთიერთდამოკიდებულება და მტაცებლები

Learn Step ურთიერთდამოკიდებულება და მტაცებლები
შეგუება და გადარჩენა

Learn Step შეგუება და გადარჩენა
ადამიანის ზემოქმედების შედეგები

Learn Step ადამიანის ზემოქმედების შედეგები
საკვების შემცველობის დასადგენი ცდა

Learn Step საკვების შემცველობის დასადგენი ცდა
ჩასუნთქული და ამოსუნთქული ჰაერის შედგენილობა

Learn Step ჩასუნთქული და ამოსუნთქული ჰაერის შედგენილობა
კონსერვაცია

Learn Step კონსერვაცია
ენერგიის გადაცემა ბუნებაში

Learn Step ენერგიის გადაცემა ბუნებაში
დეფიციტური კვება და კვებით გამოწვული დაავადებები

Learn Step დეფიციტური კვება და კვებით გამოწვული დაავადებები
სუნთქვა - მიმოხილვა

Learn Step სუნთქვა - მიმოხილვა
ნახშირბადის ციკლი

Learn Step ნახშირბადის ციკლი
დეკომპოზიტორები

Learn Step დეკომპოზიტორები
მცენარეების სუნთქვა

Learn Step მცენარეების სუნთქვა
კვებითი ჯაჭვის პირამიდა

Learn Step კვებითი ჯაჭვის პირამიდა
აზოტის ციკლი

Learn Step აზოტის ციკლი
ბიომასის პირამიდები

Learn Step ბიომასის პირამიდები
ენერგიის კარგვა კვებით ჯაჭვში

Learn Step ენერგიის კარგვა კვებით ჯაჭვში
ხორცის წარმოების მეთოდები

Learn Step ხორცის წარმოების მეთოდები
კვებითი ბადე

Learn Step კვებითი ბადე
დაბალანსებული კვება

Learn Step დაბალანსებული კვება
სისხლის როლი

Learn Step სისხლის როლი
სისხლის მიმოქცევის სისტემა

Learn Step სისხლის მიმოქცევის სისტემა
დაცვის მექანიზმი

Learn Step დაცვის მექანიზმი
ექსპერიმენტი მონელებაზე

Learn Step ექსპერიმენტი მონელებაზე
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება